ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท อควา ไคเนติค จำกัด

    จากประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี โดยบุคคลากรที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และรวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ทั้งยังรับแก้ไขและปรับปรุงระบบน้ำที่ติดตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำทุกประเภท รวมทั้งการฟื้นฟูประสิทธิภาพ (Regeneation ) สำหรับการติดตั้งเรซิ่นในคอลัมน์ขนาดเล็ก โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และราคาที่เป็นกันเอง นอกจากระบบออกแบบ และติดตั้งแล้ว ทางบริษัทยังจัดจำหน่ายสารกรองน้ำทุกประเภท เช่น Resin , Athracite , Activated Carbon , Manganese ฯลฯ ซึ่งรวมถึงสารเคมีพื้นฐาน และสารช่วยกรองในกระบวนการอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขแก้ไขปัญหาคุณภาพอีกด้วย


สินค้าและบริการ

สารกรองน้ำ

จัดจำหน่ายสารกรองน้ำในระบบ WATER TREATMENT ทุกประเภท เช่น RESINS, ANTRACITE, ACTIVATED CARBON, MANGANESE และ กรวดทราย...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สารเคมี สำหรับระบบการทำน้ำให้สะอาด(WATER TREATMENT)

จัดจำหน่ายสารเคมีพื้นฐานในกระบวนการอุสาหกรมมและสารเคมีเฉพาะที่ใช้สำหรับระบบ WATER TREATMENT เช่น POLY ALUMINUM CHLORIDE , ANTI – SCALANT FOR RO SYSTEM , POLYMER...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

อุปกรณ์

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบ WATER TREATMENT PLANT , ไส้กรอง , เมมเบรน ,หัวกรอง , วาล์ว... รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รับออกแบบระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย (WATER TREAMENT SYSTEM)

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม , ระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับ การบริโภค ,แก้ไขปรับปรุงระบบน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ... รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

งานบริการลูกค้า

รับเปลี่ยน-ถ่ายสารกรองน้ำทุกประเภท , รับฟื้นฟูประสิทธิภาพ( REGENERATION) สำหรับRESIN ในคอลัมน์ขนาดเล็ก , รับเปลี่ยนเมมเบรน ,รับล้างเมมเบรน ... รายละเอียดเพิ่มเติม