ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท อควา ไคเนติค จำกัด

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี โดยบุคคลากรที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และรวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ทั้งยังรับแก้ไขและปรับปรุงระบบน้ำที่ติดตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำทุกประเภท รวมทั้งการฟื้นฟูประสิทธิภาพ (Regeneation ) สำหรับการติดตั้งเรซิ่นในคอลัมน์ขนาดเล็ก โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และราคาที่เป็นกันเอง นอกจากระบบออกแบบ และติดตั้งแล้ว ทางบริษัทยังจัดจำหน่ายสารกรองน้ำทุกประเภท เช่น Resin , Athracite , Activated Carbon , Manganese ฯลฯ ซึ่งรวมถึงสารเคมีพื้นฐาน และสารช่วยกรองในกระบวนการอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขแก้ไขปัญหาคุณภาพอีกด้วย