เกี่ยวกับ บริษัท อควา ไคเนติค จำกัด

 

 

         จากประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี โดยบุคคลากรที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และรวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบ ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ทั้งยังรับแก้ไขและปรับปรุงระบบน้ำที่ติดตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำทุกประเภท รวมทั้งการฟื้นฟูประสิทธิภาพ (Regeneation ) สำหรับการติดตั้งเรซิ่นในคอลัมน์ขนาดเล็ก โดยทีมงานที่มีความชำนาญและราคาที่เป็นกันเอง         นอกจากระบบออกแบบ และติดตั้งแล้วทางบริษัทยังจัดจำหน่ายสารกรองน้ำทุกประเภท เช่น Resin , Athracite , Activated Carbon , Manganese ฯลฯ ซึ่งรวมถึงสารเคมีพื้นฐาน และสาร ช่วยกรองในกระบวนการอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขแก้ไขปัญหาคุณภาพอีกด้วย