สารเคมีป้องกันตะกรัน (Anti-Scale) สำหรับระบบ RO

     น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และการอุดตันของไส้กรองเมมเบรนระบบรีเวิร์สออสโมซิส  สามารถควบคุมการเกิดตระกันจาก Calcium Sulfate, Calcium Carbonate, Barium Sulfate  ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผิวหน้าเมมเบรนสะอาดด้วยความสามารถในการทำให้สิ่งอุดตันเกิดการกระจายตัว

 

» รายการสารเคมีป้องกันตะกรัน (Anti-Scale) สำหรับระบบ RO ที่จัดจำหน่าย

 

ชื่อสินค้า : Aquatreat 53409ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม ต่อ ถัง
ชื่อสินค้า : Acumer 1035ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม ต่อ ถัง