สารกรองประเภทคาร์บอน

 

 
สารกรองประเภทคาร์บอน

เป็นสารกรองในตระกูลคาร์บอนแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 

 

 

Activated Carbon

ถ่านคาร์บอน หรือ ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เป็นถ่านที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นพิเศษที่สุดซึ่งทำได้โดยการทำให้มีรูพรุน หรือโพรงภายในเนื้อคาร์บอนมากเท่าที่จะทำได้การที่คาร์บอนต้องมีพื้นที่ผิวสูง เพื่อให้สามารถดูดโมเลกุลจำนวนมากๆ มาเกาะติดที่ผิวได้ พื้นที่ผิวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสมรรถนะของคาร์บอน ด้วยเหตุนี้ คาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะ (ตร.เมตร/ กรัม) สูง จึงมีอำนาจหรือขีดความสามารถใน การดูดติดผิว (Adsorptive Capacity) สูงตามไปด้วย กระบวนการดูดติดผิวที่ใช้ในระบบประปาจึงนิยมใช้ไอโอดีนนัมเบอร์มากกว่าโมลาสนัมเบอร์ หรือพารามิเตอร์ตัวอื่นทั้งนี้เพราะน้ำดิบมักมีสารโมเลกุลเล็กมากกว่าสารโมเลกุลใหญ่ โดยมีลักษณะสารเป็นเกร็ด

 

Anthracite

ใช้ในกรณีที่ใช้ทรายเป็นสารกรองไม่ได้เพราะจะให้ซิลิกาออกมา เพราะความร้อน และความเป็นด่างสูง ถ่านแอนทราไซท์ที่มีขนาดเท่ากับทรายละเอียดจะมีประสิทธิภาพเท่ากันถ่านแอนทราไซท์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดจะมี E.S.(Effective Size) " ขนาดของสารกรอง " ใหญ่ และ U.C.(Uniformity Coefficient) "ความสม่ำเสมอของเม็ด สารกรอง " ก็มีค่ามากด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการกรองลดลงจึงไม่สามารถกรองน้ำให้มีความขุ่น เหลือเพียง 0-2 พีพีเอ็มได้ ถ้าต้องการใช้ถ่านแอนทราไซท์กรองน้ำให้มีความขุ่น 4-5 พีเอ็มแล้วควรเปลี่ยนไปใช้ ทรายละเอียดแทน หรือไม่ก็ใช้สารกรองสองชั้น คือมีทรายละเอียดอยู่ใต้ชั้นถ่านอีก 8-10 นิ้วถ่านแอนทราไซท์ มีข้อดีคือ ดักจับตะกอน และอนุภาคต่างๆ ได้มากกว่าทราย เพราะมีรูปร่างเกลี้ยงกลม กว่าใช้น้ำล้างในตอนล้าง กลับน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองสามารถกรองได้ที่อัตราการกรองสูงขึ้น