สารเคมี สำหรับระบบการทำน้ำให้สะอาด(Water Treatment)

จัดจำหน่ายสารเคมีพื้นฐานในกระบวนการอุสาหกรรมและสารเคมีเฉพาะที่ใช้สำหรับระบบ Water Treatment เช่น

- เคมีสำหรับล้างเมมเบรน

- เคมีป้องกันตะกรันในระบบ RO ( Antiscalant)

- เคมีสำหรับฟื้นฟูประสิทธิภาพสารกรอง ( เกลือ)

- เคมีสำหรับการตกตะกอน ( โพลีเมอร์)

- และอื่นๆ

                                                                    สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพน้ำ

Item
Product Name
Type
Packaging
Figure
1
HCL 35% (กรดเกลือ)
Cleaning For RO
20 Kgs / Drum
-
2
NaOH 50% (โซดาไฟ)
Cleaning For RO
30 Kgs / Drum
-
3
Refined Salt(เกลือ)
Cleaning For RO
25 Kgs / Bag
4
Cl2 (LIquid) 10% (คลอรีนน้ำ)
Disinfect
20 Kgs / Drum
5
Cl2 (Powder) 65 % (คลอรีนผง)
Disinfect
50 Kgs / Drum
6
Poly Aluminium Chloride (Liquid)
Precipitation Water Treatment
20 Kgs / Drum
-
7
Poly Aluminium Chloride (Powder)
Precipitation Water Treatment
25 Kgs / Bag
8
Anionic Polymer
Precipitation Water Treatment
25 Kgs / Bag
9
Acumer 1035
Anti-Scalant
20 Kgs / Drum
10
Aquatreat 53409
Anti-Scalant
20 Kgs / Drum
11
Titan Asd - 200
Anti-Scalant
30 Kgs / Drum
-
12
Edta Tetra Soduim Salt
Chelation Therapy
25 Kgs / Bag
-
อื่นๆ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ.อควา ไคเนติค จก.