สารกรองน้ำ

ในปัจจุบันสารกรองมีจำหน่ายหลากหลายชนิดแต่ละชนิดมีความสามารถในการกรอง ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น

 

Selective Sand

ทรายที่ใช้กรองน้ำส่วนใหญ่จะเป็นทรายซิลิกา แต่ในบางกรณีใช้ไม่ได้เพราะซิลิกา จะละลายน้ำเกิดปัญหาต่อไปในการใช้งาน นอกจากนี้กรวดและทรายที่ใช้สำหรับกรองน้ำต้องไม่มี หินปูน (Limestone) ซึ่งมีเนื้ออ่อน และละลายน้ำได้ดีปะปนอยู่เพราะ เมื่อใช้งานกรองน้ำมีการล้าง และกวนมากจะทำให้มีการสึกกร่อนเล็กลงได้วิธีทดสอบ ว่าในกรวดและทรายมีหินปูนอยู่มากน้อย แค่ไหนได้โดยแช่ในกรดเกลือเข้มข้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะมีน้ำหนักหายไปไม่เกินร้อยละ 5

 

Ion Exchange Resin (IER)

ใช้งานต่างๆกัน ความสามารถของ IERไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยนประจุที่มี อยู่ในน้ำหรือสารละลาย ต่างๆแล้ว ยังพบว่า IER สามารถดูดซับ ,ดูดซึม , จำแนก , เปลี่ยนแปลง รูปแบบสารละลายและ องค์ประกอบต่างๆ ได้อีกด้วย ความสามารถ ดังกล่าวเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ ของวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิต (Know how) , และรูปแบบการใช้งาน เป็นต้น

 

Activated Carbon

เป็นสารกรองน้ำประเภทหนึ่ง ที่ใช้คุณสมบัติของการกรองติดชั้น และการดูดซับ ผสมผสานกัน ความสามารถทั้งสอง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต Activated Carbon เช่น กะลามะพร้าว (Coconut Shell ) , ถ่านหิน (Bituminus Coal) ,ถ่านไม้ (wood Base) , กระดูก (Bone Charcoal) และอื่นๆ นอกจากนั้นกระบวนการผลิต เช่น การใช้ความร้อนสูง หรือ การใช้ สารเคมีก็ส่งผลให้คุณสมบัติของสารกรอง Carbon แตกต่างกันด้วย

 

Anthracite

เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง ซึ่งมี Carbon เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะสีดำ ,เป็นเหลี่ยมมุม , มีขนาดตามความต้องการ / จุดประสงค์ในการใช้งาน เนื่องมาจากลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทำให้ Anthracite สามารถดักจับ อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ได้ดีมากกว่าทราย ดังนั้น เมื่อนำสารกรองทั้งสองชนิด มารวมกัน จึงเรียกว่า Dual Filtering Media System จะทำให้การกรองมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านของอัตราเร็ว และ คุณภาพของการกรอง

 

Manganese

วิธีกำจัดเหล็ก และแมงกานีสส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักอาศัยปฎิกิริยาออกซิเดชันในการเปลี่ยน Fe(II) ให้เป็น Fe(III) ซึ่งตกผลึก ได้ง่ายกว่าออกซิไดซิงเอเจนต์ (Oxidizing Agent) ที่นิยมใช้ได้แก่ ออกซิเจน คลอรีน โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต และโอโซน โดยปรกติควรเลือกออกซิเจนก่อนสารอื่นเนื่องจากเป็นก๊าซ ที่อยู่ในอากาศทั่วไป จึงไม่ต้องซื้อ แต่บางครั้งออกซิเจนมีอำนาจ ไม่พอเพียงจำเป็นต้องใช้ Cl2 หรือ ClO2 หรือ KMnO4 แทนการใช้โอโซนอาจมีความไม่สะดวกสำหรับ การประปาใน ประเทศไทยการเลือกจึงควรอยู่อันดับสุดท้าย