เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ

 

เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ

เป็นสารประกอบโพลีเมอร์ที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุภาคที่ประจุกับ สารละลายใดๆที่ไหลผ่านซึ่งในกระบวนการกรองน้ำ เรซิ่นเหล่านี้จะช่วยดักจับ อนุมูลที่เป็นสารที่ละลายปะปนมากับน้ำต่างๆโดยเฉพาะของแคลเซียมและ แมกนีเซียมได้ดีโดยปกติจะมีทั้งชนิดที่จับอนุมูลบวกและลบ(รูปกรด และ รูปด่าง)

 

 

ผลิตภัณฑ์เรซิ่นที่จัดจำหน่าย

- AMBERLITE IR 120 Na
- AMBERLITE IRA 402 Cl
- AMBERLITE IR 120 H
- AMBERLITE IRA 402 OH
- AMBERLITE SR 1L Na
- AMBERLITE IRN 160
- AMBERJET 1000 H
- AMBERJET 4200 Cl
- AMBERJET UP 6150
- AMBERJET UP 6040
- DOWEX IR 100 Na
- DOWEX HCRS Na
- NUOSEB FD 100 Na
อื่นๆ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ.อควา ไคเนติค จก.