สารกรองประเภททรายและกรวด

 

สารกรองประเภททรายและกรวด

จำหน่ายทรายผลิตในประเทศ หน้าที่หลักของ ทรายคือ การกรองความขุ่นของน้ำ โดยการเรียงขนาดความละเอียดทรายที่ใช้กรองน้ำส่วนใหญ่ จะเป็นทรายซิลิกา แต่ในบางกรณีใช้ไม่ได้ เพราะซิลิกาจะละลายน้ำเกิดปัญหาต่อไปในการใช้งาน นอกจากนี้กรวดและทรายที่ใช้สำหรับกรองน้ำต้องไม่มีหินปูน (Limestone) ซึ่งมีเนื้ออ่อน และละลายน้ำได้ดีปะปนอยู่เพราะเมื่อใช้งานกรองน้ำมีการล้างและกวนมาก จะทำให้มีการสึกกร่อนเล็กลงได้

 

 

ทราย เบอร์ 0 ขนาด 0.3-0.5 มม.

 

 

ทราย เบอร์ 1 ขนาด 0.5-0.8 มม.

 

ทราย เบอร์ 2 ขนาด 1-2 มม.

 

 

กรวด เบอร์ 3 ขนาด 3-5 มม.

 

กรวด เบอร์ 4 ขนาด 5-10 มม.

 

 

กรวด เบอร์ 5 ขนาด 10-15 มม.

 

กรวด เบอร์ 6 ขนาด 15-20 มม.

 

 

กรวด เบอร์ 7 ขนาด 20-30 มม.