งานบริการลูกค้า

เรามีทีมงานที่มีความชำนาญการพร้อมให้บริการคุณในด้านงานบริการ ดังนี้
-         แก้ไข ปรับปรุง ระบบน้ำที่ติดตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น                                                                               
-         รับเปลี่ยนถ่ายสาารกรองน้ำทุกประเภท                         
-         รับฟื้นฟูประสิทธิภาพ( Regenration ) สำหรับ Resin ในคอลัมน์ขนาดเล็ก 
-         รับล้าง และ เปลี่ยนเมมเบรน
-         อื่นๆ.