ระบบการปรับสภาพน้ำเพื่อเชิงอุตสาหกรรม

 

 

ระบบการปรับสภาพน้ำเพื่อเชิงอุตสาหกรรม

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น อาหาร ยา สารกึ่งตัวนำ อิเล็คทรอนิคส์ งานโลหะ และอื่น"น้ำ"ถือเป็นองประกอบสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ การปรับสภาพน้ำทั้งเพื่อการนำมาใช้ในกระบวนและน้ำทิ้งตามกฎหมายจึงสำคัญมาก กระบวนการปรับสภาพน้ำเพื่อเชิงอุตสาหกรรมเช่น การกรอง การดักจับโลหะหนัก จึงถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยจะเลือกตามลักษณะของกระบวนการผลิตนั้น โดย กระบวนปรับสภาพน้ำต่างๆเหล่านี้

 

 

 

Water softening system

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Water de-ionized system

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Reverse Osmosis system

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Hydro Ripple Clarifier system

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม